Samtal - Den farliga barnfilmen

Under den sena eftermiddagen tog flera chansen att lyssna på ett av festivalens samtal, detta om hur synen på barnfilm och barnkultur över tid har förändrats. Utgångspunkt för samtalet var Suzanne Ostens nya barnfilm "Flickan, Mamman och demonerna" som först blev barnförbjuden och som även visas under festivalen.

Samtal med Maria Sundbom (skådespelare), Malena Jansson (forskare, skribent och föreläsare) & Marcus Biderholt (Barnbibliotikarie och programledare för Bokslukarna SVT) som moderator.