Skolbioveckor vårterminen 2018

Under vårterminen 2018 drar vi äntligen igång med den regionala skolbion på Folkets Bio i Umeå. Vi kommer att under tre veckor utspridda över hela terminen erbjuda filmupplevelser som en del av undervisningen för hela grundskolan och gymnasiet! Det blir vecka 11(12 - 16 mars) vecka 16 (16 - 20 april) och vecka 20 (14 - 18 maj).
Handledningar och diskussionsfrågor till varje film kommer också att finnas att tillgå. De detaljerade programmet med filmer och tider kommer upp i början på januari 2018.