Umeå får reguljär skolbio

Tillsammans med Umeå kommun har den ideella föreningen Folkets Bio Umeå arbetat fram grunden för en ny reguljär skolbioverksamhet som har beviljats statligt stöd från Svenska Filminstitutet. Målet med den nya verksamheten är att alla elever i kommunen ska erbjudas kvalitativa filmupplevelser på biograf under sin skolgång. Varje termin ska ett utbud av programlagda filmer finnas för elever från förskolan till gymnasiet. Verksamheten beräknas inom ett par år årligen kunna ta emot 25 % av Umeås elever.

Redan i september planerar föreningen anställa en skolbiosamordnare och ett första program med ett trettiotal visningar är att vänta vårterminen 2018. Till de programlagda visningarna kommer lärare och pedagoger att kunna anmäla sina elever till ett reducerat pris via denna webbsida.

En reguljär skolbioverksamhet är något som finns i många kommuner, men i Umeå vad det senast under 90-talet som en sådan verksamhet drevs. Under de senaste tio åren har utbudet i kommunen varit en årligt återkommande skolbiofestival. Nu kommer de två verksamheterna att utvecklas parallellt, den reguljära verksamheten med ett stabilt utbud av filmvisningar på bio och festivalen kommer rikta in sig mer på specialvisningar och regissörsbesök.

Bild: Nadja Heikkilä